ไหว้พระตามเดือนเกิดจักรราศี 12 ราศี 3

ไหว้พระตามเดือนเกิดจักรราศี 12 ราศี  ราศีพฤษภ ราศีกเมถุน ราศีกรกกฏ ราศีสิงห์

จักรราศี 12 ราศีนั้น คือสัญลักษณ์ของเดือนแต่ละเดือนที่ประกอบไปด้วย

ราศีมกร ราศีกุมภ์ ราศีมีน ราศีเมษ ราศีพฤษภ ราศีเมถุน ราศีกรกฎ ราศีสิงห์ ราศีกันย์ราศีตุลย์ ราศีพิจิก ราศีธนู ตามความเชื่อของบุคคลแล้ว การที่ได้ไปไหว้พระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์เพื่อขอพรตามเดือนเกิด 12 ราศีนั้น จะเป็นการแก้เคล็ด และช่วยเสริมดวงชะตาและมงคลต่างๆสู่ชีวิต

เราได้รวบรวมเอาวัดและสถานที่มงคลต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับไหว้พระ ขอพรตามเดือนเกิดจักรราศี 12 ราศี เพื่อเพิ่มพลังให้กับชีวิต นอกจากนั้นการที่ได้ไปเที่ยวในสถานที่ที่เป็นศิริมงคลต่างๆนั้น ถือเป็นการเพิ่มสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว และความสบายใจของผู้ที่ไปเอง ซึ่งมีรายการวัดตามจักรราศี 12 ราศี ดังต่อไปนี้

วัดสำหรับผู้ที่เกิดในราศีกันย์ (VIRGO) (16 ก.ย. – 15 ต.ค. ธาตุดิน) : วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน และ สักการะหลวงพ่อวัดไร่ขิง วัดไร่ขิง

#ไหว้พระเสริมดวง #ไหว้พระจักรราศี #ราศีกันย์ #VIRGO #ธาตุดิน

ราศีกันย์ (VIRGO) เป็นราศีที่ 6 แห่งจักรราศี เป็นราศีธาตุดินชนิดทวิภาวะราศี เป็นราศีแห่งปัญญา ช่างคิด มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด ช่างพูด ช่างทำ ชอบปฏิบัติ เป็นระเบียบเรียบร้อย มีพิธีรีตอง มีความรับผิดชอบ มีความอดทน เชื่อมั่นในตนเอง มีความจำที่ดีมากและความสมบูรณ์แห่งอารมณ์เพศ เป็นคนสุภาพเรียบร้อย รักความสันโดษ รู้จักประมาณตน ระมัดระวังรอบคอบ ชอบอยู่ตามลำพัง เห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีความลังเลเปลี่ยนใจง่าย เห็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องใหญ่
สำหรับผู้ที่เกิดราศีกันย์นั้นให้เดินทางไปเสริมสิริมงคลที่สถานที่ตามนี้

ผู้ที่เกิดราศีกันย์ให้เดินทางมาเสริมสิริมงคลที่ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลำพูน ปูชนียสถานอันสำคัญยิ่งในล้านนามาตั้งแต่สมัยโบราณ ภายในวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร มีสิ่งที่น่าสนใจ เช่น พระธาตุหริภุญชัย, ซุ้มประตูโขง และสิงห์หน้าวัด, หอไตร, หอระฆัง, วิหารหลวง เป็นต้น ตัวพระธาตุหริภุญชัยงดงามด้วยประกายทองจังโก สะท้อนเปลวแดดขับให้องค์พระธาตุดูโดดเด่น นอกจากนี้ภายในวัดยังมีพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงศิลปวัตถุอื่น ๆ อีกมากมาย โดยในทุกวันเพ็ญเดือน 6 จะมีงานนมัสการและสรงน้ำพระบรมธาตุทุกปี  https://www.racang.com/listing/วัดพระธาตุหริภุญชัย/
ขอขอบคุณภาพจาก

https://www.facebook.com/watpratadhariphunchai/
ขอขอบคุณข้อมูลจาก
https://travel.kapook.com/view195076.html

ผู้ที่เกิดราศีกันย์ให้เดินทางมาเสริมสิริมงคลที่ สักการะหลวงพ่อวัดไร่ขิง วัดไร่ขิง จ.นครปฐม เพื่อความร่มเย็นเป็นสุข มีความเจริญ  https://www.racang.com/listing/วัดไร่ขิง-2

ขอขอบคุณภาพจากhttps://www.facebook.com/Watraikhings/

 

วัดสำหรับผู้ที่เกิดในราศีตุลย์(LIBRA) (16 ต.ค. – 15 พ.ย. ธาตุลม) : วัดศรีชุม จังหวัดสุโขทัย และ สักการะหลวงพ่อโต วัดป่าเลไลยก์

#ไหว้พระเสริมดวง #ไหว้พระจักรราศี #ราศีตุลย์ #LIBRA #ธาตุลม

ราศีตุลย์ (LIBRA) เป็นราศีที่ 7 แห่งจักรราศี เป็นจรราศี ธาตุลม เป็นราศีแห่งความเที่ยงธรรม ทางกฎหมาย ทางการเงิน มีความสุภาพอ่อนโยน มีจินตนาการสูง รักสวยรักงาม มีความรักแรงกล้า มีความงาม มีเสน่ห์ ความเฉลียวฉลาด ชอบศิลปะและดนตรี ชอบความหรูหรา มีความมุมานะและสุขุมรอบคอบดี เป็นผู้ทำอะไรเพื่อสังคมส่วนรวม ความนึกคิดมักจะผันผวนเปลี่ยนแปลงไปตามอารมณ์ เป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ เป็นผู้สมัครใจที่จะแบกรับความทุกข์ของผู้อื่นไว้ด้วยตนเอง คนราศีนี้มักจะมีผู้ให้การสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็น เพื่อนฝูง มิตรสหาย การสมาคม หุ้นส่วน คู่สมรส

สำหรับผู้ที่เกิดราศีตุลย์นั้นให้เดินทางไปเสริมสิริมงคลที่สถานที่ตามนี้

ผู้ที่เกิดราศีตุลย์ให้เดินทางมาเสริมสิริมงคลที่ วัดศรีชุม โบราณสถานในเขตอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย งดงามด้วย “พระอจนะ” พระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยขนาดใหญ่ พระชงฆ์ติดข้างผนังสองข้างของมณฑป ซึ่งต่างจากวัดทั่วไปที่พระประธานมักอยู่ในโบสถ์ ทั้งยังปรากฏร่องรอยภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังที่มณฑป แม้จะลบเลือนไปมากแล้วก็ตาม แต่ก็ยังเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความสวยงามยิ่งใหญ่ของวัดศรีชุมในอดีต วัดศรีชุมจึงเป็นอีกวัดที่งดงามด้วยศิลปะสมัยสุโขทัย ที่แสดงออกผ่านองค์พระ มณฑป เสาวิหารต่าง ๆ เป็นที่เลื่องลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ และมีเอกลักษณ์ชวนให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมและสักการะกันเป็นจำนวนมาก https://www.racang.com/listing/วัดศรีชุม

ขอขอบคุณภาพจาก

https://www.facebook.com/watsichum/

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
https://travel.kapook.com/view195076.html

ผู้ที่เกิดราศีตุลย์ให้เดินทางมาเสริมสิริมงคล สักการะหลวงพ่อโต วัดป่าเลไลยก์ จ.สุพรรณบุรี เพื่อดับทุกข์ดับภัย มีความสุขยั่งยืน https://www.racang.com/listing/วัดป่าเลไลยก์ป่าเลไลย์-2

ขอขอบคุณภาพจาก

https://www.facebook.com/watpalalai

 

วัดสำหรับผู้ที่เกิดในราศีพิจิก (SCORPIO) (16 พ.ย. – 15 ธ.ค. ธาตุน้ำ) : วัดบางกะพ้อม จังหวัดสมุทรสงคราม และ สักการะหลวงพ่อวัดป่างิ้ว วัดป่างิ้ว

#ไหว้พระเสริมดวง #ไหว้พระจักรราศี #ราศีพิจิก #SCORPIO #ธาตุน้ำ

ราศีพิจิก (SCORPIO) เป็นราศีที่ 8 แห่งจักรราศี เป็นสถิรราศี ธาตุน้ำ ทำให้มีความสนใจเรื่อง ครอบครัวและเบญจกามารมณ์ ทำอะไรมักทำด้วยจิตใจที่ร้อนรน มีทิฐิมานะแรงกล้า กล้าเผชิญต่อสิ่งต่างๆ โกรธง่ายหายเร็ว ใจน้อย เก็บรักษาความลับเก่ง จิตใจเข้มแข็ง เป็นนักต่อสู้ ไม่ยอมแพ้ต่อปัญหาและอุปสรรค อารมณ์รุนแรงฉุนเฉียว มีไหวพริบดี ชอบศึกษาศาสตร์ลี้ลับ ความเร้นลับ มีอำนาจจิตและความคิดที่รุนแรง คารมคมคาย อดทน อดกลั้นเก็บซ่อนความรู้สึกได้ดี มีความกร้าวแกร่ง เป็นหัวหน้าคน ชอบให้ผู้อื่นยกย่องความสามารถ ชอบสร้างกฎเกณฑ์ระเบียบด้วยตนเอง
สำหรับผู้ที่เกิดราศีพิจิกนั้นให้เดินทางไปเสริมสิริมงคลที่สถานที่ตามนี้

ผู้ที่เกิดราศีพิจิกให้เดินทางมาเสริมสิริมงคลที่ วัดบางกะพ้อม ตั้งอยู่ที่ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ความน่าสนใจอยู่ที่วิหาร ซึ่งได้รับอิทธิพลการสร้างจากสถาปัตยกรรมจีน  ผนังวิหารด้านบนเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนัง แสดงเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธประวัติ ภาพจิตรกรรมฝาผนังปูนปั้น มีทั้งเป็นภาพนูนสูง นูนต่ำ และภาพเขียนสีแซมในบางส่วน รวมถึงการเดินทางมาสักการะ “หลวงพ่อคง” เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งพุทธคุณทางด้านอยู่ยงคงกระพัน เราจึงเห็นพุทธศาสนิกชนเดินทางมาสักการะกันอย่างไม่ขาดสาย https://www.racang.com/listing/วัดบางกะพ้อม

ขอขอบคุณภาพจาก

https://www.facebook.com/bangkapomtemple

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
https://travel.kapook.com/view195076.html

ผู้ที่เกิดราศีพิจิกให้เดินทางมาเสริมสิริมงคล สักการะหลวงพ่อวัดป่างิ้ว จ.เชียงราย เพื่อให้เป็นสิริมงคลสมความปรารถนา  https://www.racang.com/listing/วัดป่างิ้ว-3/

ขอขอบคุณภาพจาก

https://www.facebook.com/pages/category/Art/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%A7-%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2-113454060422579/

 

วัดสำหรับผู้ที่เกิดในราศีธนู (SAGITTARIUS) (16 ธ.ค. – 15 ม.ค. ธาตุไฟ) : วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) กรุงเทพฯ และสักการะหลวงพ่อเงิน วัดปากน้ำ บุ่งสระพัง

#ไหว้พระเสริมดวง #ไหว้พระจักรราศี #ราศีธนู #SAGITTARIUS #ธาตุไฟ

ราศีธนู (SAGITTARIUS) เป็นราศีที่ 9 แห่งจักรราศี ราศีธาตุไฟชนิดทวิภาวะราศี เป็นราศีแห่งความใฝ่รู้ จินตนาการ จิตวิญญาณที่เสรี ชอบการวางแผน เป็นคนช่างคิด ใช้สมองด้านปรัชญา เจ้าหลักการ ช่างสังเกต เรียนรู้และตัดสินใจได้รวดเร็ว ชอบคิดและทำด้วยตนเอง เป็นคนอารมณ์ดี ไม่ชอบอยู่นิ่ง หนักแน่น ชอบการเดินทาง เป็นคนซื่อตรงเปิดเผย มีความเมตตากรุณาเห็นอกเห็นใจคนอื่น บริสุทธิ์ยุติธรรม เป็นคนมีมารยาทดี ทำงานมักหวังผลสำเร็จเป็นสำคัญกว่าผลประโยชน์ส่วนตัว มักมีอะไรเป็นสอง ทำอะไรสองอย่างในเวลาเดียวกัน มีความรู้สึกอีกอย่างแล้วแสดงออกมาอีกอย่าง ไม่แสดงนิสัยที่แท้จริงออกมาให้เห็น

สำหรับผู้ที่เกิดราศีธนูนั้นให้เดินทางไปเสริมสิริมงคลที่สถานที่ตามนี้

ผู้ที่เกิดราศีธนูให้เดินทางมาเสริมสิริมงคลที่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร หรือวัดโพธิ์ ตั้งอยู่ริมถนนสนามไชยและถนนมหาราช ติดกับพระบรมมหาราชวัง เป็นวัดประจำรัชกาลที่ 1 แห่งราชวงศ์จักรี ขึ้นชื่อว่าเป็นเสมือนมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย เพราะเป็นแหล่งรวบรวมวิชาความรู้ด้านต่าง ๆ ทั้งประวัติศาสตร์ วรรณกรรม และการแพทย์ โดยจุดเด่นสำคัญคือ พระพุทธไสยาสน์หรือพระนอน ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นพระพุทธไสยาสน์ที่มีลักษณะงดงามเป็นอันดับต้น ๆ ปิดทองเหลืองอร่ามทั้งองค์ นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น พระอุโบสถ, พระเจดีย์สี่รัชกาล, ประติมากรรมอื่น ๆ และศาลาการเปรียญ เป็นต้น https://www.racang.com/listing/วัดพระเชตุพนวิมลมังคลา/

ขอขอบคุณภาพจาก

https://www.facebook.com/watphonews/

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
https://travel.kapook.com/view195076.html

ผู้ที่เกิดราศีธนูให้เดินทางมาเสริมสิริมงคล สักการะหลวงพ่อเงิน วัดปากน้ำ บุ่งสระพัง จ.อุบลราชธานี เพื่อเป็นสิริมงคล มีโชคมีชัย https://www.racang.com/listing/วัดปากน้ำ-13/

ขอขอบคุณภาพจากhttps://www.facebook.com/watpaknumubon

racang.com แนะนำการท่องเที่ยววัดและแจ้งเทศกาลวัด