วันหยุด 2564

วันหยุด

วันหยุดประจำปี 2564

วันศุกร์ที่ 1 มกราคม พุทธศักราช 2564 เป็นวันหยุด วันขึ้นปีใหม่

วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2564 เป็นวันหยุด วันตรุษจีน

วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2564 เป็นวันหยุด วันมาฆบูชา

วันอังคารที่ 6 เมษายน พุทธศักราช 2564 เป็นวันหยุด วันจักรี

วันอังคารที่ 13 เมษายน – วันพฤหัสบดีที่ – 15 เมษายน พุทธศักราช 2564 เป็นวันหยุด เทศกาลสงกรานต์

วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม พุทธศักราช 2564 เป็นวันหยุด วันแรงงาน

วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม พุทธศักราช 2564 เป็นวันหยุด วันหยุดชดเชยวันแรงงาน

วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2564 เป็นวันหยุด วันพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระมหากษัตริย์ไทย

วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม พุทธศักราช 2564 เป็นวันหยุด วันพืชมงคล

วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม พุทธศักราช 2564 เป็นวันหยุด วันสิ้นสุดรอมฎอน

วันพุธที่ 26 พฤษภาคม พุทธศักราช 2564 เป็นวันหยุด วันวิสาขบูชา

วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน พุทธศักราช 2564 เป็นวันหยุด วันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม พุทธศักราช 2564 เป็นวันหยุด วันอาสาฬหบูชา

วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม พุทธศักราช 2564 เป็นวันหยุด วันเข้าพรรษา

วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม พุทธศักราช 2564 เป็นวันหยุด วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา

วันพุธที่ 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2564 เป็นวันหยุด วันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2564 เป็นวันหยุด วันแม่แห่งชาติ

วันพุธที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2564 เป็นวันหยุด วันคล้ายวันสวรรคต

วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม พุทธศักราช 2564 เป็นวันหยุด วันปิยมหาราช

วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม พุทธศักราช 2564 เป็นวันหยุด วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช

วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2564 เป็นวันหยุด วันคล้ายพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม พุทธศักราช 2564 เป็นวันหยุด วันหยุดชดเชยวันคล้ายพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม พุทธศักราช 2564 เป็นวันหยุด วันรัฐธรรมนูญ

วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม พุทธศักราช 2564 เป็นวันหยุด วันคริสต์มาส

วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม พุทธศักราช 2564 เป็นวันหยุด วันส่งท้ายปีเก่า