Tag: พระประจำปี

  1. Home
  2. พระประจำปี
Filter

สวัสดีปีเถาะ

สวัสดีปีเถาะ พระพุทธรูปประจำปีเถาะ ปางอธิษฐานเพศบรรพชิต พระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบทประทับ (นั่ง)

Read More

พระประจำปี

พระประจำปีต่างๆ พระพุทธรูปประจำปีชวด ปางโปรดอาฬวกยักษ์ พระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบทประทับ (นั่ง) ขัดสมาธิ

Read More

วันพระ 2564

วันพระ วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 แรม 8 ค่ำ เดือนยี่(2) ปีชวด วันพระ วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 แรม 15 ค่ำ

Read More