พระธาตุทะบุญทา (ธาตุหิน)

พระธาตุทะบุญทา (ธาตุหิน)

อ่างเก็บน้ำแม่โก๋น  ม.๓  บ.เหล่า  ต.ป่าไหน่  อ.พร้าว  จ.เชียงใหม่s

การเดินทางไปนมัสการพระธาตุทะบุญทา (ธาตุหิน) อ่างเก็บน้ำแม่โก๋น สามารถใช้เส้นทางเชียงใหม่ – พร้าว (ทางหลวงหมายเลข ๑๐๐๑) เส้นทางนี้จะผ่านอำเภอสันทราย อำเภอแม่แตง ถึงอำเภอพร้าว ระยะทาง ๙๗ กิโลเมตร ซึ่งพระธาตุทะบุญทา (ธาตุหิน) ตั้งอยู่บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่โก๋น ม.๓ บ.เหล่า ต.ป่าไหน่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่  ระยะทางห่างจากอำเภอพร้าวประมาณ ๗ กิโลเมตร

Write a Review

Click to rate

การสมัครสมาชิกหมายถึงคุณยอมรับต่อ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน and our นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเว็บไซด์ของเราแล้ว