โรงเจฮกเซียงตึ้ง

โรงเจฮกเซียงตึ้ง ตั้งอยู่เลขที่ 244/2 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น เป็นโรงเจและศาลเจ้าเก่าแก่ของจังหวัดขอนแก่น มีอายุเกือบ 70 ปี ชาวไทย-จีนให้ความเคารพศรัทธาอย่างมาก ด้วยเป็นสถานที่ประดิษฐานเทพเจ้าที่สำคัญหลายองค์ อาทิ องค์เทพกวนอู, องค์เทพเจ้าฮั่วท้อเชียงซือ, องค์เทพเจ้าไท่ส่วยเอี้ย เป็นต้น เปิดให้เข้าเยี่ยมชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.
https://www.facebook.com/pages/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%AE%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%8A%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B6%E0%B9%8A%E0%B8%87-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99/622733374816704

Write a Review

Click to rate

การสมัครสมาชิกหมายถึงคุณยอมรับต่อ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน and our นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเว็บไซด์ของเราแล้ว