ประวัติของตำบลเจดีย์หักนี้ ได้จากการบอกเล่าของท่านพระครู บัณฑิตรัตนากร เป็นเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันของ วัดเจติยาราม หรือวัดเจดีย์หัก วัดเจติยาราม เป็นวัดราษฎร์ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 3 ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี วัดนี้เป็นวัดโบราณมีอายุราว 200 ปี แต่ไม่มีหลักฐานว่าเริ่มสร้างแต่เมื่อใด อยู่ห่างจากตัวจังหวัดมาทางทิศตะวันตกประมาณ 3 กิโลเมตร เดิมที่วัดนี้ชาวบ้านเรียกว่า “วัดบ้านธาตุ” และ “วัดเจดีย์หัก” มีพระเจดีย์ซึ่งสร้างในสมัยอู่ทองก่อนกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ราวพุทธศตวรรษที่ 12-17 เป็นเจดีย์ที่อยู่ในสภาพที่ทรุดโทรมหักพังทลายลงมามาก ประชาชนทางภาคเหนือของไทยมักจะเรียกเจดีย์ว่า “พระธาตุ”
ผู้มีอายุได้เล่าขานสืบต่อกันมาว่า ชาวบ้านในบริเวณนี้ได้อพยพมาจากทางเหนือในสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (รัชกาลที่ 1) ดังจะเห็นได้จากสำเนียงภาษาการพูดจามีลักษณะคล้าย ๆ กันด้วยเหตุ 2 ประการ วัดเจติยารามจึงได้ชื่อว่าวัดบ้านธาตุหรือวัดเจดีย์หักตามสภาพของเจดีย์ที่หักพังชำรุดทรุดโทรมดังปรากฏอยู่ในปัจจุบัน
ตำบลเจดีย์หัก องค์เจดีย์เป็นศาสนสถานก่ออิฐไม่สอปูน สมัยกรุงศรีอยุธยากำหนดอายุได้ในราวพุทธศตวรรษที่ 12 –19 มีรูปแบบเป็นเจดีย์ระฆังคว่ำ ตั้งอยู่บนฐานแปดเหลี่ยม ทรวดทรงสูงเพรียว เป็นเจดีย์รุ่นเดียวกันนี้ ยังคงมีปรากฏให้เห็นอยู่ในจังหวัดอยุธยา ลพบุรี ชัยนาท สุพรรณบุรี และเพชรบุรี รวมทั้งเจดีย์ที่เรียกว่าแบบ อโยธยา ในบริเวณประวัติศาสตร์อยุธยา ซึ่งสร้างขึ้นก่อนการตั้งกรุงศรีอยุธยาในปี พ.ศ. 1893
จากการขุดแต่ง และบูรณะ ได้พบร่องรอยของวิหารที่หันหน้าไปทางทิศตะวันตก และพบชิ้นส่วนพระพุทธรูปหินทรายสีแดงจำนวนมาก เป็นพุทธศิลปะแบบที่นิยมสร้างในสมัยก่อนกรุงศรีอยุธยา ซึ่งในภายหลังส่วนปลายยอดของเจดีย์ได้แตกหักออกจากตัวเจดีย์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2480 ชาวบ้านเรียกชื่อว่าเจดีย์หัก จึงเป็นที่มาของสัญลักษณ์ และชื่อของตำบลเจดีย์หัก
และในพื้นที่แห่งนี้มีหมู่บ้านชื่อบ้านอรัญญิกนอกจากจะมีโบราณสถานปรางค์ประธานวัดอรัญญิก พระนอน สระน้ำโบราณ ซึ่งเป็นโบราณสถานสมัยอยุธยา และ (ทุ่งอรัญญิก) ก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีดินเหนียวสีน้ำตาลแดงที่มีอยู่ในท้องนาบ้านอรัญญิกเป็นดินเหนียวที่มีคุณภาพดีเยี่ยมมีความละเอียดเหนียวเกาะตัวได้ดีใช้ในการปั้นโอ่งมังกรและภาชนะอื่นๆอีกมากมาย ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดราชบุรี

Write a Review

Click to rate

การสมัครสมาชิกหมายถึงคุณยอมรับต่อ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน and our นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเว็บไซด์ของเราแล้ว