เจดีย์ขรัวพุทธสรณ์

เจดีย์พ่อเฒ่าขรัวพุทธสรณ์ ณ แหลมหน้าพระลาน เกาะสมุย อีกหนึ่งโบราณสถานเก่าแก่ของเกาะสมุย อายุมากกว่า 200ปี ตัวฐาน ตัวเจดีย์ บางส่วนสร้างจากปะการังตัด บริเวณโดยรอบเป็นแหลมหินยื่นลงทะเล เห็นวิวอ่าวบ่อผุด เห็นเกาะพะงันแบบ 180 องศ

Write a Review

Click to rate

การสมัครสมาชิกหมายถึงคุณยอมรับต่อ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน and our นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเว็บไซด์ของเราแล้ว