สำนักปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐานดอยนางแล

สำนักปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐานดอยนางแล

(พระธาตุดอยนกแล , พระธาตุดอยกิ่วลม)

บ.สันปง  ม.๕  ต.สันทราย  อ.พร้าว  จ.เชียงใหม่

[พระบรมธาตุเจดีย์]

Write a Review

Click to rate

การสมัครสมาชิกหมายถึงคุณยอมรับต่อ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน and our นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเว็บไซด์ของเราแล้ว