ศาลเจ้าแสงธรรม

ศาลเจ้าแสงธรรม มีชื่อในภาษาฮกเกี้ยนว่า เตงก้องต๋อง (จีน: 定光堂; Pe̍h-ōe-jī: tīng-kong-tông;), ศาลเจ้าจีนของจังหวัดภูเก็ต ที่อนุรักษ์สถาปัตยกรรมแบบฮกเกี้ยนดั้งเดิมไว้ได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดภูเก็ต สร้างโดยคหบดีชาวฮกเกี้ยน ที่เข้ามาทำงานเหมืองแร่ดีบุก ปลายสมัยราชวงศ์ชิง ศาลเจ้าเตงก้องต๋อง มีชื่อเดิมว่า ศาลเจ้าซินเจี้ยเก้ง (จีน: 新正宮) สร้างเมื่อสมัยปีรัชศกที่ 17 ของจักรพรรดิกวังซฺวี่(จีน: 光緒皇帝) แห่งราชวงศ์ชิง ซึ่งตรงกับ พ.ศ.2434 โดย หลวงอำนาจนรารักษ์ (ตันค้วด) (จีน: 陳閣) คหบดีชาวฮกเกี้ยนจากเมืองเฉวียนโจว(จีน: 泉州) มณฑลฮกเกี้ยน ได้สร้างศาลเจ้าแห่งนี้เพื่อเป็นที่ประดิษฐานเทพเจ้าจีนที่สายตระกูลแซ่ตัน (陳)นับถือมาแต่เดิม โดยใช้เป็นสถานที่เคารพสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รวมทั้งเพื่อใช้เป็นศูนย์รวมพบปะระหว่างญาติมิตร

ถนน พังงา ตำบล ตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000

Write a Review

Click to rate

การสมัครสมาชิกหมายถึงคุณยอมรับต่อ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน and our นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเว็บไซด์ของเราแล้ว