ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา ตั้งอยู่บนถนนนางงาม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา เป็นที่ตั้งของหลักเมือง ซึ่งได้รับรับพระราชทานไม้ชัยพฤกษ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อปี พ.ศ. 2385 โดยตั้งอยู่ในอาคารสถาปัตยกรรมแบบจีน สวยงามสง่าและน่าศรัทธา ที่นี่ไม่ได้มีเพียงแค่หลักเมืองเท่านั้น แต่ยังมียังเทพเจ้าที่สำคัญต่าง ๆ ประดิษฐานอยู่ด้วย การมาเที่ยวเมืองสงขลาแล้วได้มากราบไหว้ขอพรจากศาลหลักเมือง ก็ถือว่าเป็นการนำความสิริมงคลมาสู่ตัวเองและครอบครัว เปิดให้เข้าเยี่ยมชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.

https://www.facebook.com/pages/category/Personal-Blog/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B2-120627131915104/

Write a Review

Click to rate

การสมัครสมาชิกหมายถึงคุณยอมรับต่อ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน and our นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเว็บไซด์ของเราแล้ว