วัดโกรกกราก ตั้งอยู่ที่ถนนธรรมคุณากร ฝั่งมหาชัยในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร เป็นวัดที่อยู่ในโครงการ “อันซีน 3” ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคกลาง เพราะมีความแปลกที่ไม่เหมือนใครของวัดโกรกกรากแห่งนี้อยู่ที่พระประธานในโบสถ์ อันเป็นพระพุทธรูปศิลาแลงปางมารวิชัยศิลปะสมัยสุโขทัยตอนปลายที่ “สวมแว่นดำ”
การสวมแว่นตาดำของพระพุทธรูปองค์นี้มีตำนานเล่าว่า ในสมัยก่อนที่การแพทย์ยังไม่เจริญนัก ได้เกิดโรคตาแดงระบาดไปทั่วบ้านโกรกกราก ชาวบ้านจึงได้พากันมาบนบานศาลกล่าวว่าถ้าตาหายแดงเมื่อไหร่จะนำแผ่นทองมาปิดที่ดวงตาขององค์พระศิลาแลง ปรากฏว่าชาวบ้านที่เป็นโรคตาแดงนั้นพากันหายจนเกือบหมดทั้งหมู่บ้าน จึงได้มีการนำแผ่นทองมาปิดที่ดวงตาของพระศิลาแลงเต็มไปหมด
ต่อมาพระครูธรรมสาคร ญาณวฒโน หรือหลวงปู่กรับ หลังจากได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสท่านได้หาอุบายเพื่อไม่ให้ญาติโยมปิดทองที่ตาองค์พระอีกต่อไป จึงได้นำแว่นดำมาใส่ให้พระศิลาแลง หลังจากนั้นเป็นต้นมาชาวบ้านเลยนำแว่นตามาถวายแทนการปิดทองที่ดวงตาพระพุทธรูปองค์นี้ไปโดยปริยาย และถือเป็นประเพณีปฏิบัติสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

ตั้งอยู่ที่ โกรกกราก เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

Write a Review

Click to rate

การสมัครสมาชิกหมายถึงคุณยอมรับต่อ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน and our นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเว็บไซด์ของเราแล้ว