“วัดแม่เจ้าอยู่หัว วัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 3 ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีประวัติอันยาวนาน ตั้งแต่สมัยยังเป็นอาณาจักรตามพรลิงค์ สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงพระนางพระมเหสีเอกของพระเจ้าศรีธรรมโศกราชที่ 5”

ตั้งอยู่ที่ แม่เจ้าอยู่หัว ม. 3 แม่เจ้าอยู่หัว เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช

Write a Review

Click to rate

การสมัครสมาชิกหมายถึงคุณยอมรับต่อ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน and our นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเว็บไซด์ของเราแล้ว