วัดเสาหิน

วัดเสาหิน ต.ศรีพนมมาศ (ต.ยางกะใด) อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ เดิมชาวบ้านเรียกชื่อวัดฝายหิน คงเรียกตามลำคลองฝายหินจากคลองแม่พร่อง มีหลักฐานเช่นบ้านฝายหิน ก๋อม จากทางทิศใต้ของวัด วัดถูกถนนตัดกลางวัดเพื่อทำทางไปวัดพระแท่นศิลาอาสน์จึงเป็น 2 ฝั่ง เช่น โบสถ์อยู่นอกถนนทิศตะวันตก ล้อมด้วยหมู่บ้านและสถานที่ราชการ

 • ทิศเหนือ จดธนาคารออมสิน
 • ทิศใต้ จดคลองเหมือง
 • ทิศตะวันออก จดบ้านแม่เวียน รัตนศัก
 • ทิศตะวันตก จดถนนศรีพนมมาศ
 • อุโบสถ กว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน
 • ศาลาการเปรียญ กว้าง 50 เมตร ยาว 100 เมตร เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว 1 หลัง – ก่ออิฐถือปูน 1 หลัง
 • กุฏิสงฆ์ จำนวน 3 หลัง เป็นอาคารไม้ 2 หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ 3 หลัง และตึก 1 หลัง วิหารกว้ารง 20 เมตร ยาว 50 เมตร เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน
 • ศาลาเอนกประสงค์ กว้าง 10 เมตร ยาว 30 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2525 เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน
 • ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน 1 หลัง สร้างด้วยไม้ 1 หลัง
 • พระประธานปางมารวิชัยสมัยสุโขทัย หน้าตักประมาณ 60 นิ้ว ปางสมาธิ
 • พระประธานสมัยเชียงแสน หน้าตัก 60 นิ้ว ปางมารวิชัย
 • พระประธานสมัยเชียงแสน หน้าตัก 30 นิ้ว

ตั้งอยู่ที่ ยางกะใด ศรีพนมมาศ ลับแล อุตรดิตถ์

Write a Review

Click to rate

การสมัครสมาชิกหมายถึงคุณยอมรับต่อ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน and our นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเว็บไซด์ของเราแล้ว