วัดเสาธงทอง

พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ วัดเก่าแก่แห่งหนึ่งของจังหวัดลพบุรี ตั้งอยู่ใกล้กับโบราณสถานที่สำคัญของลพบุรีอย่างเทวสถานปรางค์แขก บ้านวิชาเยนทร์ พระปรางค์สามยอด และใกล้กับแม่น้ำลพบุรี ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย อย่างภายในวิหารเก่าก็เป็นที่ประดิษฐานของ “หลวงพ่อโต” พระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะอู่ทอง-อยุธยา และด้านหลังของพระวิหารก็มีพระเจดีย์ทรงลังกาสีขาวสวยสง่า

ที่ตั้ง : ถนนฝรั่งเศส ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี
 เวลาเปิด-ปิด : เปิดให้เข้าเที่ยวชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.

Write a Review

Click to rate

การสมัครสมาชิกหมายถึงคุณยอมรับต่อ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน and our นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเว็บไซด์ของเราแล้ว