วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

วัดเบญจมบพิตร (วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร)

หลายคนรู้จักวัดนี้จากหินอ่อน ตั้งแต่ทางเข้าที่สร้างจากเสาหินอ่อนขนาดใหญ่ถึง 4 ต้น จนไปถึงบริเวณหน้าวัดทำจากหินอ่อนสีขาวนวลดูสะอาดตา ศิลปะรอบอุโบสถแสดงให้เห็นพระพุทธรูป 52 รูป ในรูปลักษณ์ที่หลากหลายจากต่างยุค ต่างสมัย เช่น อยุธยา และสุโขทัย วัดแห่งนี้ตั้งอยู่บนถนนนครปฐม ตรงข้ามถนนพิษณุโลกที่ทำเนียบรัฐบาลตั้งอยู่
ที่ตั้ง: 69 ถนน ศรีอยุธยา แขวง ดุสิต เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

Write a Review

Click to rate

การสมัครสมาชิกหมายถึงคุณยอมรับต่อ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน and our นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเว็บไซด์ของเราแล้ว