วัดสำคัญของลพบุรี ตั้งอยู่ใกล้กับพระนารายณ์ราชนิเวศน์ ด้านหลังติดกับแม่น้ำลพบุรี แต่เดิมนั้นมีชื่อว่า วัดท่าเกวียน เพราะสมัยก่อนจะทำการค้าและขนส่งสินค้ากันทางน้ำ แล้วลำเลียงสินค้าต่อไปทางบกด้วยเกวียน ซึ่งท่าน้ำของวัดแห่งนี้ก็เป็นท่าเทียบเรือสินค้า

ภายในวัดเชิงท่ามีสิ่งที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็นพระอุโบสถ พระเจดีย์ประธาน กุฏิสงฆ์สถาปัตยกรรมเก๋งจีน ศาลาตรีมุข ศาลาโวทานธรรมสภา หอระฆังและศาลาการเปรียญ พิพิธภัณฑ์หอโสภณศิลป์ ฯลฯ ซึ่งล้วนมีสถาปัตยกรรมและการตกแต่งที่งดงามตามแบบไทยที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์
ที่ตั้ง : ถนนเพทราชา ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี
 เวลาเปิด-ปิด : เปิดให้เข้าเที่ยวชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.

Write a Review

Click to rate

การสมัครสมาชิกหมายถึงคุณยอมรับต่อ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน and our นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเว็บไซด์ของเราแล้ว