วัดเขาวงพระจันทร์

วัดที่มีชื่อเสียงอันดับต้น ๆ ของลพบุรี โดดเด่นด้วย “พระพุทธโชค” หรือพระเชียงแสน พระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะสมัยเชียงแสน ขนาดใหญ่ที่ตั้งอย่างสง่างามอยู่บนเชิงเขาวงพระจันทร์ มองเห็นได้จากระยะไกล และยังมีเส้นทางเดินขึ้นเขาที่จะต้องเดินขึ้นไดมากถึง 3,799 ขั้น ระยะทางราว ๆ 1,680 เมตร เพื่อขึ้นไปยังยอดเขาวงพระจันทร์ สูงจากระดับน้ำทะเลราว ๆ 650 เมตร

โดยด้านบนจะเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์หลายองค์ รวมทั้งมีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมให้กราบไหว้ขอพร และมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นขุนเขาและเมืองลพบุรีที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง คู่รักนิยมพากันมาเดินขึ้นเขาที่นี่เพื่อพิสูจน์ความรัก ทุก ๆ ปีจะมีการจัดงานประจำปีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์
ที่ตั้ง : ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
เวลาเปิด-ปิด : เปิดให้เข้าเที่ยวชมทุกวัน สามารถเดินขึ้นเขาได้ตั้งแต่เวลา 07.00-14.00 น. (ไม่ควรเดินขึ้นหลังจากนี้ เพราะหากเกิดเหตุฉุกเฉินจะมืด และขอความช่วยเหลือลำบาก) ในช่วงงานประจำปีจะเปิดให้เดินขึ้นเขาตลอด 24 ชั่วโมง

Write a Review

Click to rate

การสมัครสมาชิกหมายถึงคุณยอมรับต่อ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน and our นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเว็บไซด์ของเราแล้ว