วัดอักโขชัยคีรี

วัดอักโขชัยคีรี ตั้งอยู่บริเวณ กม.ที่ 50 บนทางหลวงหมายเลข 1035 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม โดดเด่นด้วยวิหารบนเขาสูง ต้องเดินขึ้นบันไดไปประมาณ 227 ขั้น ด้านบนมีทั้งวิหารและพระธาตุ ภายในวิหารยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่ เรียกว่า พระศากยมุณีคีรีอักโข ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ชาวเมืองแจ้ห่มให้ความเคารพศรัทธาอย่างมาก
สิ่งที่น่าสนใจของวัดนี้อยู่ตรงที่ปรากฏการณ์เงาสะท้อนภาพหัวกลับของพระธาตุ ที่จะสามารถชมได้ภายในวิหารชมเงา โดยภาพที่ปรากฏจะเป็นภาพสีของพระธาตุกลับหัวอย่างสวยงาม นอกจากนี้ยังมีหินไม้โบราณ เป็นซากไม้ดึกดำบรรพ์ให้ชมอีกด้วย นักท่องเที่ยวที่สนใจจะไปดูเงาสะท้อนพระธาตุกลับหัว สามารถไปชมได้ตั้งแต่เวลา 07.00-17.00 น. ของทุกวัน

ตั้งอยู่ที่ ม. 1 วิเชตนคร แจ้ห่ม ลำปาง

Write a Review

Click to rate

การสมัครสมาชิกหมายถึงคุณยอมรับต่อ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน and our นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเว็บไซด์ของเราแล้ว