สถานที่ตั้ง บ้านหนองโว้ง หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองบางยม อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

พระอารามหลวงชั้นตรี เป็นวัดเก่าที่สร้างขึ้นในประมาณ ปี พ.ศ. 2242 ไม่ปรากฏนามผู้สร้าง ครั้งหนึ่งในอดีตเคยเป็นวัดป่าและเป็นสถานที่ประกอบพิธีฌาปนกิจและเป็นเขตสุสาน ในราวปี พ.ศ. 2391 ได้รับการบูรณะขึ้นมาอีกครั้งโดยเจ้าเมืองบางยมที่ได้สร้างพระอุโบสถเพิ่ม โดยภายในโบสถ์มีงานเขียนจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพระเจ้าสิบชาติและพระพุทธประวัติบางส่วนไว้อย่างวิจิตรงดงาม ภายในพระวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยโบราณสร้างขึ้นในสมัยสุโขทัย “หลวงพ่อสองพี่น้อง” ซึ่งเป็นพระพุทธรูปอันเป็นเคารพของชาวเมืองสุโขทัย ซึ่งในทุกปีจะมีพิธีนมัสการท่านในราววันที่ 12 -15 ค่ำ เดือน 3 นอกจากนั้นในบริเวณวัดแห่งนี้ก็ยังมีงานสถาปัตยกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ อีก เช่น พระมณฑป ศาลาการเปรียญ และภูเขาพระฉายหรือ “ถ้ำไห” ที่สร้างขึ้นโดยชาวมอญที่ล่องเรือบรรทุกไหมาพักค้างแรมที่วัดแห่งนี้ ภายในถ้ำเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย

Write a Review

Click to rate

การสมัครสมาชิกหมายถึงคุณยอมรับต่อ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน and our นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเว็บไซด์ของเราแล้ว