วัดหนองตะเคียน ตั้งอยู่หมู่บ้านหนองตะเคียน หมูที่ 9 ตำบลจาน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ห่างจากอำเภอเมือง 17 กิโลเมตร ไปตามถนนศรีสะเกษ-กันทรลักษ์ แยกเลี้ยวซ้ายบริเวณบ้านหนองคูน้อย เป็นวัดที่สร้างตามแบบผสมผสานศิลปะ ขอม – ล้านนา โดยช่างฝีมือระดับประเทศ วัดหนองตะเคียน เป็นวัดเก่าแก่ สร้างประมาณสมัยกรุงศรีอยุธยา ต่อมาได้มีการบูรณะและขยายพื้นที่ใหญ่ขึ้น จนกระทั่ง อาจารย์หม่อม สามารถเข้าสมาธิย้อนอดีต ทำให้ทราบว่า วัดนี้เป็นวัดสำคัญทางประวัติศาสตร์ เนื่องจาก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้เคยพาไพร่พลมาพักทัพที่นี่ สมัยกำลังกอบกู้เอกราชของชาติไทยเรา จึงได้สร้างอนุสาวรีย์พระเจ้าตากไว้ที่วัดนี้ ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระศรีอริยเมตตรัย บริเวณข้างพระอุโบสถมีลานพระพุทธรูปปาง สมาธิ 28 องค์ เป็นแนวรูปสี่เหลี่ยม นอกจากนี้ยังประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อประชาชนทั่วไปได้เคารพบูชาด้วย และที่สำคัญ ในวันที่ 27 ตุลาคม 2550 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเป็นประธานในพิธีมหาพุทธาภิเษกวัตถุมงคล เหรียญ และผ้ายันต์สมเด็จพระเจ้าตากสิน มหาราช รุ่น “ไพรีพินาศอริราชศรัตรูพ่าย” เพื่อพระราชทานให้แก่ข้าราชการตำรวจ ทหาร พลเรือน ครูที่ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ที่อยู่: ตำบล จาน อำเภอเมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000

Write a Review

Click to rate

การสมัครสมาชิกหมายถึงคุณยอมรับต่อ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน and our นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเว็บไซด์ของเราแล้ว