วัดสุทธิวาตวราราม

วัดสุทธิวาตวราราม หรือวัดช่องลม ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมืองสมุทรสาคร ที่นี่คือวัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองสมุทรสาครที่มีอายุเกือบ 200 ปี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตยกวัดช่องลมเป็นพระอารามหลวง เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2508 ปัจจุบันไม่เพียงเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างเท่านั้น หากทำเลที่ตั้งของวัดยังเป็นจุดชมทัศนียภาพปากอ่าวอันสวยงาม ซึ่งมาพร้อมกับบรรยากาศเย็นสบายจากสายลมที่พัดผ่านตลอดทั้งวัน
ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ ได้แก่ พระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติที่พระองค์เคยเสด็จพระราชดำเนินมายังตำบลท่าฉลอม และทรงตั้งให้เป็นสุขาภิบาลแห่งแรกของไทย
วิหารหลวงปู่แก้ว ภายในประดิษฐานรูปหล่อเหมือนของหลวงปู่แก้ว (พระราชสาครมุนี) อดีตเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาครและเจ้าอาวาสวัดช่องลมไว้ให้นักท่องเที่ยวได้สักการะ และหลวงพ่อหินแดง พระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ที่มีศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลาย ซึ่งสร้างจากศิลาแลงทั้งองค์และประดิษฐานอยู่ในโบสถ์ โดยมีลักษณะพิเศษอยู่ที่พระหัตถ์ข้างซ้ายมี 6 นิ้ว จึงเป็นที่มาของชื่อ “หลวงพ่อหินแดง 11 นิ้ว” เป็นต้น

ตั้งอยู่ที่ ท่าฉลอม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

Write a Review

Click to rate

การสมัครสมาชิกหมายถึงคุณยอมรับต่อ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน and our นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเว็บไซด์ของเราแล้ว