วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร (เขาพระงาม)

วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร (เขาพระงาม)

ชาวบ้านจะเรียกกันว่า วัดเขาพระงาม ด้วยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเชิงเขาพระงาม ปัจจุบันมีฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร สันนิษฐานว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยทวารวดี พบหลักฐานทางโบราณสถานและโบราณวัตถุมากมาย เช่น พระพุทธไสยาสน์ ที่สร้างด้วยศิลาแลงแบบโบราณ, ซากฐานพระสถูปเจดีย์เก่าบนยอดเขา และซากกำแพงเก่า

ไม่เพียงเท่านั้น ภายในวัดยังมีปูชนียวัตถุที่สำคัญอื่น ๆ เช่น รอยพระพุทธบาทจำลอง, พระสังกัจจายน์, พระพุทธเพชรรัตนสุวัทนามัยมหามุนีชินสีห์วิสุทธิโสภาคย์, รูปเหมือนท่านเจ้าคุณพระเทพวรคุณ (พิมพ์ ปญฺญาทีโป) และพระพุทธปฏิภาคมัธยมพุทธกาล

ที่ตั้ง : ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี
เวลาเปิด-ปิด : เปิดให้เข้าเที่ยวชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.

Write a Review

Click to rate

การสมัครสมาชิกหมายถึงคุณยอมรับต่อ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน and our นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเว็บไซด์ของเราแล้ว