ตั้งอยู่ที่ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา อยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ 86.3 กม.ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที ที่วัดสัมปทวน จ.ฉะเชิงเทรา มีภาพปูนปั้นเล่าเรื่องความเป็นมาของชาวฉะเชิงเทรา ผู้ที่ดำริเรื่องนี้คือท่านเจ้าอาวาสวัดสัมปทวน พระพุทธิรังสีมุนีวงศ์ (ฮ้อ) ที่สร้างพระอุโบสถเมื่อ พ.ศ. 2479 แต่มาแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2496 ระหว่างนั้นเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 การก่อสร้างจึงต้องชะงักไปช่วงหนึ่ง เพราะวัสดุการก่อสร้างราคาแพง ภาพปูนปั้นที่เล่าเรื่องเมืองฉะเชิงเทรานี้อยู่ทางทิศใต้ของพระอุโบสถ บอกเล่าสภาพพื้นที่ของเมืองฉะเชิงเทรา บริเวณหมู่บ้านที่สร้างวัด ตลอดจนสภาพชีวิตของผู้คนสองฝั่งแม่น้ำบางปะกง เช่น การตั้งบ้านเรือน การแต่งกาย การคมนาคม เครื่องมือเครื่องใช้ การดำรงชีวิตประจำวัน ฯลฯ ช่างปั้นคือนายเซียนกี่ แซ่โหง้ว กับลูกๆ อีก 4 คนเป็นผู้ช่วย ปั้นรูปตามที่พระพุทธิรังสีมุนีวงศ์บอกเล่าด้วยปากเปล่าโดยไม่มีการเขียนแบบให้ดูแต่อย่างใด อาจารย์อิงตะวัน แพลูกอินทร์ ได้ทำประวัติของวัดนี้เอาไว้ในรายงานการวิจัยเรื่องภาพสะท้อนวิถีชีวิตชาวเมืองฉะเชิงเทราในช่วง 150 ปี : รัตนโกสินทร์ กรณีศึกษารูปปูนปั้นวัดสัมปทวน โดยจะสรุปย่อมาดังนี้ พ.ศ. 2313 หลังกรุงแตก นายอยู่ กับนายอิน ชักชวนชาวบ้านสร้างวัดชื่อวัดสัมปทวร (ใน) เดิมชื่อวัดสวนพริก แล้วทั้งสองคนก็บวชเป็นพระ เป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดนั้น ต่อมาพระภิกษุอินได้แยกออกมาสร้างวัดสัมปทวน (นอก) หรือวัดสวนพริก (นอก) ที่ริมฝั่งขวาของแม่น้ำบางปะกง เหตุที่เรียกว่าวัดสัมปทวนนั้น ชาวบ้านมีเรื่องเล่าอยู่ว่า อดีตมีพระพี่น้องสามองค์ ได้แก่ หลวงพ่อโสธร หลวงพ่อวัดบ้านแหลม หลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่ ได้แสดงปาฏิหาริย์ลอยมาตามน้ำจากทิศเหนือ (ล้านนา) ลงสู่ทิศใต้ แล้วมาผุดที่แม่น้ำบางปะกงบริเวณบ้านสวนพริก ทั้งสามองค์แสดงอภินิหารโดยการลอยทวนน้ำทั้งสามองค์ ชาวบ้านพยายามจะดึงขึ้นจากน้ำแต่ไม่สำเร็จพระทั้งสามองค์ก็จมน้ำหายไป จากนั้นชาวบ้านจึงเรียกบ้านสวนพริกบริเวณที่พระทั้งสามองค์ลอยทวนน้ำว่า บ้านสามพระทวน ต่อมาจึงเพี้ยนมาเป็นบ้านและวัดสัมปทวน ดังปัจจุบัน

ที่อยู่: 293 ถนน พานิช ตำบล หน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000

Write a Review

Click to rate

การสมัครสมาชิกหมายถึงคุณยอมรับต่อ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน and our นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเว็บไซด์ของเราแล้ว