วัดสว่างอารมณ์

สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำยม ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

พระอารามหลวงชั้นตรี ตั้งอยู่ริมแม่น้ำยม ได้รับการสถาปนาขึ้นมาในสมัยรัชกาลที่ 1 โดยเจ้านครสววรรคโลกได้บริจาคที่ดินเพื่อสร้างเป็นจวนที่พักของคณะสงฆ์ ชาวบ้านในละแวกเรียกกันว่า “วัดจวน” เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของสวรรคโลก ภายในพระอุโบสถวัดเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเรืองฤทธิ์ พระพุทธรูปสำริดโบราณขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นในสมัยสุโขทัย ซึ่งได้อัญเชิญมาจากวัดพระศรีมหาธาตุเชลียงแห่งเมืองสวรรคโลกเก่า ปัจจุบันคือเขตอำเภอศรีสัชนาลัย ในระหว่างปี พ.ศ. 2372-2475 วัดแห่งนี้เป็นทีประกอบพิธีถือน้ำพระพิพัฒสัตยา ที่จะกระทำต่อหน้าพระพักตร์ของพระพุทธเรืองฤทธิ์ วัดสว่างอารมณ์ได้เลือนขั้นเป้นพระอารามหลวงชั้นตรีในรัชสมัยของรัชกาลปัจจุบันในปี พ.ศ. 2501

 

Write a Review

Click to rate

การสมัครสมาชิกหมายถึงคุณยอมรับต่อ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน and our นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเว็บไซด์ของเราแล้ว