วัดสว่างอารมณ์ (แคแถว)

วัดสว่างอารมณ์ ตั้งอยู่ที่ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เป็นวัดที่ประชาชนให้ความเคารพศรัทธาเป็นจำนวนมาก ด้วยมีชื่อเสียงในเรื่องของการทำพิธีสะเดาะเคราะห์ แก้ปีชง ปัดปีชง และเสริมดวงชะตา พร้อมทั้งมีเทพเจ้าของจีนและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่มากมาย เทพเจ้าของจีนที่โดดเด่นก็คือ เทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ยะ ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเทพเจ้าที่คุ้มครองดวงชะตา ซึ่งถ้าได้มาไหว้ขอพรก็จะช่วยเสริมดวงชะตา มีความสุขความเจริญก้าวหน้า ทำมาค้าขึ้น เงินทองไหลมาเทมา ปราศจากทุกข์โศกโรคภัย สิ่งอัปมงคลทั้งปวง เปิดให้เข้าเยี่ยมชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/watsawangarom01/

ตั้งอยู่ที่ คลองแขก ม. 6 นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม

Write a Review

Click to rate

การสมัครสมาชิกหมายถึงคุณยอมรับต่อ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน and our นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเว็บไซด์ของเราแล้ว