วัดป่าฝาง (วัดศาสนโชติการาม)

วัดศาสนโชติการาม หรือ วัดป่าฝาง สร้างขึ้นโดยพ่อเฒ่าอูส่วยอัตถ์และแม่เฒ่าคำหวาน สุวรรณอัตถ์ พ่อค้าซึ่งประกอบอาชีพค้าไม่อยู่ในจังหวัดลำปางเมื่อปี พ.ศ. 2435 ต่อมาในปี พ.ศ. 2499 หม่องตีและเหล่ามัคทายกในวัดได้ขอเขตอุโบสถจากเจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิต ที่มาของชื่อวัดสันนิษฐานว่าเดิมภายในวัดน่าจะมีต้นฝางอยู่มากคล้ายกับป่า วัดศาสนโชติการามนี้มีมีอุโบสถที่เป็นอาคารแบบพม่าผสมตะวันตกแบบที่ปรากฏความนิยมมาก่อนแล้วในมัณฑะเลย์ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปศิลปะมัณฑะเลย์

ที่อยู่: เลขที่ 69 ถนนสนามบิน ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000

Write a Review

Click to rate

การสมัครสมาชิกหมายถึงคุณยอมรับต่อ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน and our นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเว็บไซด์ของเราแล้ว