เป็นวัดโบราณ ตั้งอยู่มนเขตโบราณสถานเมืองเก่า คาดว่าสร้างขึ้นในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ภายในผนังวัดที่ยังหลงเหลืออยู่ ปรากฏภาพเขียนสีเรื่องราวในชาดกต่างๆ เชื่อว่าภาพเขียนเหล่านี้มีอายุไม่ต่ำกว่า 700 ปี นอกจากนั้นยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยขนาดใหญ่ “พระอจนะ” ที่มีความหมายว่า “ผู้ที่ไม่หวั่นไหว ผู้ที่ควรแก่การกราบไหว้” มีเรื่องเล่ากันว่าในอดีตกาลนั้นชาวบ้านเชื่อกันว่าพระอจนะสามารถพูดได้ เรื่องราวความเชื่อนี้สามารถสืบสาวไปถึงช่วงสมัยที่พระนเรศวรมหาราชได้เสด็จมาประชุมทัพที่วัดแห่งนี้ พระองค์ต้องการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่แม่ทัพและนายทหารทั้งหลาย ท่านจึงได้คิดกุศโลบายทำการเสี่ยงทายโดยการถามผลการรบล่วงหน้าจากพระพุทธรูป และได้ให้พลทหารนายหนึ่งปีนขึ้นไปด้านหลังพระพุทธรูปด้านบนและเปล่งวาจาออกมาเพื่อสร้างความมั่นใจในความสำเร็จของการรบครั้งนั้น ด้วยเหตุนี้เองจึงเป็นที่มาของความเชื่อดังกล่าว

ตั้งอยู่ที่ ม. 3 เมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย

Write a Review

Click to rate

การสมัครสมาชิกหมายถึงคุณยอมรับต่อ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน and our นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเว็บไซด์ของเราแล้ว