วัดศรีกะอางสร้างเมื่อปี พ.ศ.2515 โดยหลวงพ่อจำรัส ฐิติจาโค (อินทรกำแหง) ซึ่งเป็นพระธุดงค์ผ่านมาทางบริเวณน้ำตกกะอาง และได้พักแรม ณ บริเวณที่ตั้งวัดในปัจจุบัน ภายในวัดมีวิหารเจ้าแม่กวนอิมปางประทานพร และพระพุทธรูปสำคัญ เป็นพระพุทธชินราช ที่สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เชื่อกันว่าเป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ต่อมาได้รับพระราชทานชื่อพระพุทธรูปนี้ว่า “พระสัมพุทธสักยมุนีโลกนาถ” พระอุโบสถของวัดศรีกะอางตั้งอยู่บนยอดเขาห่างจากวัดประมาณ 385 เมตร และเป็นจุดชมวิวที่สวยงาม อุโบสถของวัดศรีกะอางเป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมไทยและจีน จุดเด่นของพระอุโบสถ คือ ขอบประตู หน้าต่าง ประดับตกแต่งด้วยถ้วยชามสมัยโบราณที่ชาวบ้านมอบให้ ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปางพิชิตมาร ซึ่งมีพระนามของสมเด็จพระสังฆราช (ยสส) จารึกไว้

ที่อยู่: ตำบล ศรีกะอาง อำเภอบ้านนา นครนายก 26110

Write a Review

Click to rate

การสมัครสมาชิกหมายถึงคุณยอมรับต่อ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน and our นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเว็บไซด์ของเราแล้ว