วัดวังหว้า 

วัดวังหว้า ท่านพ่อคร่ำ เป็นพระเกจิอาจารย์ที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ศรัทธาของประชาชนทั่วประเทศ หลวงปู่คร่ำเป็นพระภิกษุที่มีบุญญาบารมีเป็นที่ปรากฏแก่ประชาชนมาเป็นเวลานานแล้ว ท่านมีคุณูปการแก่สังคมหลายวงการอย่างกว้างขวาง ทั้งฝ่ายศาสนจักรและอาณาจักรทั้งในจังหวัดระยองและจังหวัดอื่นๆ และเป็นปูชนียบุคคลที่ได้รับการเคารพและคารวะศรัทธาเป็นอย่างสูงจากชาวพุทธทั่วประเทศ – หลวงปู่คร่ำ เป็นพระเกจิอาจารย์ที่ได้รับความเคารพและเป็นที่ศรัทธาของชาวระยองและประชาชนทั่วประเทศ – หลวงปู่คร่ำเป็นพระภิกษุที่มีบุญญาบารมีเป็นที่ปรากฏแก่ประชาชนมาเป็นเวลานาน – จากที่มีผู้ให้ความเคารพศรัทธาหลวงปู่คร่ำจำนวนมาก เมื่อเจอปัญหาผู้ที่นับถือจะยึดหลวงปู่เป็นสรณะในยามที่ต้องเผชิญกับภาวะคับขัน ทั้งยังขอพรบารมีจากท่านช่วยบันดาลใช้ประสบโชคลาภ ประสบความสำเร็จสมปรารถนา มีความสุขสมหวังในชีวิตจึงมีผู้ให้สมญานามท่านว่า”เทพเจ้าของชาวระยอง”บ้าง”ท่านพ่อแห่งฝั่งทะเลตะวันออก”บ้าง”เทพเจ้าแห่งภาคตะวันออก” – ที่วัดแห่งนี้มีธงพัดโบกที่สามารถไล่ฟ้าฝนได้ชะงักนัก จากพุทธคุณของหลวงปู่ครา่ำที่มีแห่งเดียวในจังหวัดระยอง วัดวังหว้า อำเภอแกลง มีเกจิอาจารย์ชื่อดังว่า “พระมงคลศีลาจารย์ หรือชาวบ้านเรียกกันว่า หลวงปู่คร่ำ ยโสธโร จนสมญานามท่านว่า “เทพเจ้าแห่งภาคตะวันออก” แม้ปัจจุบันท่านได้มรณภาพแล้ว เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2540 สิริอายุได้ 100-1-11 ปี คือ 100 ปี 1 เดือน 11 วัน แต่ก็ยังตั้งศพไว้ นอกจากนี้ด้านข้างซ้ายมือก็มีรูปปั้นของท่านในท่ายืน จุดเด่นของที่วัดวังหว้าแห่งนี้คือ 1. อุโบสถ เป็นที่ประดิษฐานพระประธานปางสมาธิ “พระพุทธมณี ศรีอริยนเมตไตรย” 2. เจดีย์ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป และภาพเขียนประวัติของหลวงปู่คร่ำ 3. ศาลาการเปรียญ เป็นที่ปฏิบัติศาสนกิจทางศาสนา และตั้งศพของหลวงปู่คร่ำ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เคารพกราบไหว้ 4. หอหุ่นขี้ผึ้ง เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป หุ่นขี้ผึ้ง

ที่อยู่: เลขที่ 4 หมู่ที่ 2 ตำบล วังหว้า อำเภอแกลง ระยอง 21110

Write a Review

Click to rate

การสมัครสมาชิกหมายถึงคุณยอมรับต่อ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน and our นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเว็บไซด์ของเราแล้ว