หนึ่งในวัดที่มีพุทธศาสนิกชนเดินทางไปไหว้พระทำบุญ สันนิษฐานกันว่าวัดนี้สร้างในสมัยกลางรัชกาลที่ 1 ถึงต้นรัชกาลที่ 2 เรียกว่า “วัดลาว” ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้พบหลักฐานซึ่งเขียนชื่อวัดว่า “วัดราชบัญหาร” จนปัจจุบันได้เรียกเพี้ยนมาเป็น “วัดละหาร”
พลาดไม่ได้กับการเข้าสักการะพระประธานในพระอุโบสถ งดงามด้วยศิลปะสมัยสุโขทัยปางมารวิชัยประทับนั่ง ส่วนพระประธานในวิหาร เป็นปางป่าเลไลยก์ ชาวบ้านซึ่งเดิมเป็นเชลยศึกชาวลาวที่ถูกกวาดต้อนมาตั้งแต่สมัยสงครามในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์นับถือเป็นพระคู่วัดพระประธานในวิหารแห่งนี้ และด้วยความที่วัดอยู่ริมคลองบางบัวทอง ผู้มาศึกษาพุทธศาสนาหรือมาเยี่ยมชมวัดจึงสามารถนั่งพักผ่อนในบริเวณสวนริมน้ำได้อย่างเพลิดเพลินใจ
 ที่อยู่ : ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ตั้งอยู่ที่ บ้านบางบัวทอง โสนลอย โสนลอย บางบัวทอง นนทบุรี

Write a Review

Click to rate

การสมัครสมาชิกหมายถึงคุณยอมรับต่อ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน and our นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเว็บไซด์ของเราแล้ว