วัดราชบูรณะ

วัดเก่าแก่ขอจังหวัดพิษณุโลก เชื่อว่าสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย ในสมัยเดียวกับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ (วัดใหญ่,วัดพระพุทธชินราช)  และได้รับการบูรณะต่อกันมาเรื่อย ๆ จนในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได้ใช้ชื่อวัดเป็น “วัดราชบูรณะ” จนมาถึงปัจจุบัน ด้วยเหตุที่เป็นวัดที่มีอายุยาวนานจึงมีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่น่าสนใจมากมายหลายอย่าง

 พระวิหาร : เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน อยู่ใกล้กับพระเจดีย์ สถาปัตยกรรมเป็นแบบทรงโรงมี 9 ห้อง ศิลปะแบบสุโขทัยหลังคาซ้อนกัน 3 ชั้นมุงด้วยกระเบื้องดินเผา ทางขึ้นมีประตู 3 บาน ภายในพระวิหารมีเสาศิลาแลงกลม “พระประธาน” เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยศิลปะสุโขทัย ประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชีรูปบัวคว่ำบัวหงาย “จิตรกรรมฝาผนัง” ที่อยู่ภายในพระวิหารหลวงมาจากฝีมือสกุลช่างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.4) แต่ปัจจุบันถูกน้ำฝนลบเลือนจนชำรุดเสียหายไปเกือบหมด กรมศิลปากรได้ส่งช่างศิลปกรรมมาอนุรักษ์ภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถเมื่อปี 2536 ให้มีสภาพดีขึ้น

     เจดีย์หลวง : ของวัดราชบูรณะเป็นเจดีย์ทรงกลมแบบทรงลังกา ตั้งอยู่บนฐานแปดเหลี่ยมเรียงกันเป็นชั้น เป็นเจดีย์ประธาน มีเจดีย์ขนาดเล็กอยู่ล้อมรอบ ได้รับการบูรณะโดยกรมศิลปากรเมื่อปี 2533 ซึ่งเจดีย์หลวงของวัดราชบูรณะนี้หากยืนอยู่อีกฝั่งของแม่น้ำก็สามารถมองเห็นได้และมีมุมสวย ๆ อีกมุมหนึ่งที่ทีมงานท่องเที่ยวดอทคอมได้เก็บมาฝากทุกท่านที่เข้าชม

ตั้งอยู่ที่ ถ.พุทธบูชา ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

https://www.facebook.com/watrajaburanafanpage/

Write a Review

Click to rate

การสมัครสมาชิกหมายถึงคุณยอมรับต่อ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน and our นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเว็บไซด์ของเราแล้ว