สถานที่ตั้ง ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

วัดเก่าตั้งแต่สมัยสุโขทัยอีกแห่ง ตั้งอยู่กลางใจเมืองและมีอาณาเขตติดกับแม่น้ำยม เป็นวัดที่ใช้ประกอบพิธีกรรมสำคัญในอดีต เช่น พิธีถือน้ำพระพิพัฒสัตยา และยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปโบราณสมัยสุโขทัย ปางมาวิชัยอายุกว่า 700 ปี “หลวงพ่อเป่า” ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่พระโอษฐ์มีลักษณะเหมือนกำลังทำการเป่า เชื่อกันว่าหลวงพ่อเป่านี้ช่วยปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บ คุ้มครองเมืองและผู้ที่มาขอพรท่าน แต่เดิมหลวงพ่อเป่าประดิษฐานอยู่ที่ยอดเขาสุมลในเขตอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย แต่ได้อัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดราชธานีแห่งนี้ ในช่วงปี พ.ศ. 2511 ที่เกิดไฟไหม้ใหญ่ในเขตเมืองสุโขทัย วัดราชธานีได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก ยกเว้นเสียแต่หลวงพ่อเป่าที่ไม่ได้รับผลกระทบเสียหายแต่อย่างใดเลย

 

Write a Review

Click to rate

การสมัครสมาชิกหมายถึงคุณยอมรับต่อ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน and our นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเว็บไซด์ของเราแล้ว