วัดมหาวัน วัดแห่งนี้เคยเป็นพระอารามหลวง ของพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรหริภุญ  สิ่งที่น่าชมคือ พระพุทธสิกขิ หรือพระศิลาดำ ซึ่งพระนางจามเทวีอัญเชิญมา จากเมืองละโว้ ชาวเมืองเรียกพระพุทธรูปองค์นี้ว่า พระรอดหลวง หรือพระรอดลำพูน ซึ่งพระรอดได้ขุดค้นพบที่วัดมหาวันเพียงแห่งเดียวเท่านั้น เป็นวัดมีความเก่าแก่ของเมืองลำพูน เป็นต้นกำเนิดของพระรอด สร้างขึ้นเพื่อเป็น ที่เก็บเครื่องลางของขลังไว้เป็นที่สักการะบูชารักษาบ้านเมือง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เหล่าทหาร และอาณาประชา ในสมัยโบราณ

ตั้งอยู่ที่ ม. 3 ในเมือง เมืองลำพูน ลำพูน

Write a Review

Click to rate

การสมัครสมาชิกหมายถึงคุณยอมรับต่อ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน and our นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเว็บไซด์ของเราแล้ว