หนึ่งในพระธาตุองค์สำคัญของจังหวัดนครพนม ประดิษฐานอยู่ภายในวัดมหาธาตุ (เดิมชื่อว่าวัดมิ่งเมือง) ถือเป็นพระธาตุสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ มีความสูง 24 เมตร ฐานเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้าง 5.85 เมตร สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2465 โดยใช้เวลาสร้างประมาณสองปี จำลองแบบมาจากพระธาตุพนม (องค์เดิม) ภายในบรรจุพระอรหันตธาตุซึ่งค้นพบจากเจดีย์เก่าแก่ภายในวัดนั่นเอง

นอกจากเที่ยวชมกราบไหว้พระธาตุนครแล้ว เรายังสามารถเข้าไปสักการะองค์พระประธานในพระอุโบสถ รวมทั้งชมวิวทิวทัศน์แม่น้ำโขงซึ่งอยู่ด้านหน้าวัด เพียงแค่ข้ามถนนสุนทรวิจิตรไปอีกด้วย

ทุกปีจะมีงานฉลองสมโภชพระธาตุนคร ณ วัดมหาธาตุ ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5

ที่ตั้ง : ริมแม่น้ำโขง ถ.สุนทรวิจิตร อ.เมือง จ.นครพนม

Write a Review

Click to rate

การสมัครสมาชิกหมายถึงคุณยอมรับต่อ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน and our นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเว็บไซด์ของเราแล้ว