วัดภูสูง(พุทธอุทยานภูสูงเจริญธรรม)

ป็นภูเขาสูงที่มีจุดชมวิว สวยงามเรียกว่าผาสบ นก(ปากนก) ที่สามารถ มองภูมิทัศน์ได้ทั่วทั้ง อำเภอ มีบ่อน้ำมหัศจรรย์บนภูเขา ประมาณ 300 บ่อซึ่งบาง บ่อมีความลึกถึง 5 เมตร มีหลุมหลบภัยในสมัย คอมมิวนิสต์ มีวัดภูสูง ซึ่งเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธรูปสีขาวนวล องค์ใหญ่พร้อมทั้งงาน ปฏิมากรรมอื่นๆที่ สวยงามและปราณีต และยังเป็น พุทธอุทยาน เหมาะสำหรับจัดอบรม ปฏิบัติธรรม “วัดภูสูง” เป็นวัดที่ได้รับการกล่าวขานในเรื่องของการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก วัดแห่งนี้ เป็นวัดสาขาของวัดป่าวังน้ำทิพย์ ตั้งอยู่ในตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ด้วยสโลแกนว่า “ภูสูงแดนธรรมะ กราบพระใหญ่” “วัดภูสูง” นั้นได้ตั้งชื่อตามตำแหน่งที่ตั้งของวัด เนื่องจากว่าวัดตั้งอยู่บนภูเขา ที่คนในท้องถิ่นเรียกกันว่า ภูสูง นี่จึงเป็นที่มาของชื่อวัดนั่นเอง “วัดภูสูง” เป็นวัดสาขาของวัดป่าวังน้ำทิพย์ที่ทางวัดตั้งใจจะให้เป็น “พุทธอุทยาน” แหล่งจัดอบรมปฏิบัติธรรมที่สามารถรองรับผู้มาเยือนได้มากถึง 300 คน และยัง เป็นจุดชมวิวที่มีความสวยงามแห่งหนึ่ง จุดเด่นของวัดภูสูงก็คือ พระใหญ่ (พระเจ้าใหญ่ไตรโลกนาถ) หรือ รูปปั้นพระพุทธรูปเนื้อสีขาวนวลองค์ใหญ่ ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่ภายในวัด เป็นพระพุทธรูปที่สร้างได้อย่างวิจิตรบรรจง มีความสวยงามมากๆ โดยบริเวณตัวฐานของพระพุทธรูปได้ถูกตกแต่งด้วยภาพของพุทธประวัติขององค์ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า การเดินทางไป แหล่งท่องเที่ยว เดินทางจาก อำเภอตามถนน ถนนหลวง หมายเลข 212 เลิงนกทา- อำนาจเจริญถึง บ้านห้วยสะแบก เลี้ยวซ้ายแล้ว เดินทางตาม เส้นทางบ้านห้วย สะแบกถึงบ้าน หนองแคนแล้ว เลี้ยวขวา ห่าง จากอำเภอเลิงนก ทาประมาณ 42 กม.

ที่อยู่: ตำบล บุ่งค้า อำเภอ เลิงนกทา ยโสธร 35120

Write a Review

Click to rate

การสมัครสมาชิกหมายถึงคุณยอมรับต่อ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน and our นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเว็บไซด์ของเราแล้ว