วัดพุทธวิโมกข์

ที่อยู่ตำบล ขุนฝาง อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 53000

Write a Review

Click to rate

การสมัครสมาชิกหมายถึงคุณยอมรับต่อ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน and our นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเว็บไซด์ของเราแล้ว