วัดพระศรีรัตนศาสดาราม(วัดพระแก้ว)

วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าวัดพระแก้วเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นในพ.ศ. 2325 เป็นวัดในพระบรมมหาราชวังเช่นเดียวกับวัดพระศรีสรรเพชญ์ ซึ่งเป็นวัดในพระราชวังหลวงในสมัยอยุธยา และมีพระราชประสงค์ให้วัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้วมรกต พระคู่บ้านคู่เมืองของแผ่นดินสยามที่พบ ณ วัดป่าเยี้ยะ(ป่าไผ่) จ.เชียงราย และเป็นสถานที่ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล วัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ เพราะมีแต่ส่วนพุทธาวาสไม่มีส่วนสังฆาวาส

สักการะพระแก้วมรกตที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม มีการปรับเปลี่ยนในการดำเนินชีวิต และอาจจะต้องทำอะไรที่ฝืนใจไปบ้าง แต่ก็เป็นการถ้อยทีถ้อยอาศัยกันระหว่างผู้ที่คบค้านับถือกันในช่วงนี้ ช่วงกลางเดือนมกราคมไปแล้วจะได้เจอคนที่ถูกใจ ซึ่งก็มักจะเป็นต่างเพศซะด้วย แต่คนในครอบครัวมักจะเข้มงวด ก็มีโอกาสผิดใจกันได้ค่ะ เราเองก็จะกล้าผจญปัญหา หรือกล้าพูดกล้าแสดงออกต่อผู้ที่ตนไม่พอใจ มักจะต้องตัดคนบางคนหรือเปลี่ยนเพื่อนหรือคนสนิทได้ ถ้าจะทำให้ชีวิตเป็นระบบระเบียบก็เห็นสมควรนะคะ ชาวราศีมังกรให้ไหว้สักการะพระแก้วมรกตที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ เพื่อขอพรและความเป็นสิริมงคลมั่นคง

ถนนหน้าพระลาน-แขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนคร10200

Write a Review

Click to rate

การสมัครสมาชิกหมายถึงคุณยอมรับต่อ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน and our นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเว็บไซด์ของเราแล้ว