วัดพระวรราชาทินัดดามาตุ

วัดพระวรชายาทินัดดามาตุ เดิมที่ชื่อว่า วัดทุ่งเฉนียง ตั้งอยู่ที่บ้านซับอุดมมงคล หมู่ที่ 5 ตำบลหนองย่างทอย อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีเนื้อที่จำนวน 109 ไร่ 2 งาน 98 ตารางวา สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี 2337 เนื่องด้วยพบซากอุโบสถหลังเก่า อยู่ในป่าดงดิบ ปี 2536 ได้เปลี่ยนชื่อวัดเป็น “วัดซับน้อยธรรมรัศมี” และต่อมาได้เปลี่ยน

ที่อยู่: 1 ตำบล หนองย่างทอย อำเภอศรีเทพ เพชรบูรณ์ 67170

Write a Review

Click to rate

การสมัครสมาชิกหมายถึงคุณยอมรับต่อ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน and our นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเว็บไซด์ของเราแล้ว