วัดราชธรรมาราม หรือที่รู้จักกันในชื่ออื่นๆว่า วัดพระธาตุหินงู วัดพระธาตุศิลางู หรือ วัดศิลางู ที่มาของชื่อก็คือ วัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และบริเวณชายหาดมีหินลักษณะคล้ายเกล็ดงู มองดูคล้ายงูอยู่ในทะเลยามน้ำลด อีกหนึ่งเอกลักษณ์ที่โดดเด่นก็คือ พระอุโบสถสีแดง ที่สร้างขึ้นจากวัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นคือ หินปูนเค็มบดละเอียดผสมปูน ซึ่งแม้ว่าสีอาจจะไม่น่ามองเท่ากับการใช้หิน ทราย และปูนแบบทั่วไป แต่ก็มาจากความร่วมแรงร่วมใจและศรัทธาอันแรงกล้าของชาวสมุย จึงมีการทดลองเติมสีแดงลงไปเพิ่มความสวยงาม จนกลายเป็นพระอุโบสถที่โดดเด่นสะดุดตามาจนถึงทุกวันนี้

ไหว้พระ นมัสการพระบรมสารีริกธาตุ

วัดศิลางู มีเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเป็นเจดีย์สีทองทั้งองค์หันหน้าเข้าวัดเป็นสถานที่ที่หลายๆคนในท้องถิ่นนิยมมาบูชา ในทุกๆปีทางวัดจะจัดงานสมโภชน์และนมัสการพระธาตุ มาเที่ยวเกาะสมุยไม่ควรพลาดที่จะมาสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุศิลางู เจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเจดีย์สีทองทั้งองค์ ที่วัดศิลางู

ประวัติความเป็นมา: 

วัดศิลางู ชาวสมุย เรียกว่า พระธาตุหินงู เป็นที่ประดิษฐาน ‘พระธาตุศิลางู’ เจดีย์องค์สีเหลืองทอง ริมชายทะเล ตามประวัติของวัดเล่าว่า สร้างขึ้นโดย ชาวตำบลมะเร็ต ชื่อนายสีทอง และมีพิธีบรรจุ พระบรมสารีริกธาตุ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2478 โดยเจ้าคุณ พระอรรถทัศสิสุทธิพงศ์ แห่งวัด ชีโทน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้มอบให้พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เสด็จนมัสการเมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2505 ชาวเกาะสมุยจึงถือ เป็นประเพณีงานนมัสการสืบมา

ที่ตั้ง: 

อยู่ห่างจากที่ว่าการ อ.เกาะสมุย ประมาณ 17 กม.

การเดินทาง

อยู่ทิศตะวันออกของบ้านหัวถนน ริมถนนสายหลัก 4169 ห่างหินตาหินยายประมาณ 1 กิโลเมตร

Write a Review

Click to rate

การสมัครสมาชิกหมายถึงคุณยอมรับต่อ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน and our นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเว็บไซด์ของเราแล้ว