วัดพระธาตุศรีวิชัย

วัดพระธาตุศรีวิชัย

บ.หัวป่าห้า  ต.แม่แตง  อ.แม่แตง  จ.เชียงใหม่

[พระบรมธาตุเจดีย์]

พระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระธาตุศรีวิชัย สร้างโดยครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาไทย หลังจากครูบาเจ้าศรีวิชัยสร้างพระธาตุศรีวิชัยเสร็จแล้ว จึงได้ไปสร้างพระธาตุจอมธรรม

Write a Review

Click to rate

การสมัครสมาชิกหมายถึงคุณยอมรับต่อ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน and our นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเว็บไซด์ของเราแล้ว