วัดพระธาตุลำปางหลวง ตั้งอยู่ที่ถนนลำปาง-เกาะคา ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา เป็นวัดเก่าแก่ของเมืองลำปาง เชื่อกันว่าสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพระนางจามเทวี ในราวพุทธศตวรรษที่ 20 ตอนปลาย โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมและวิหารต่าง ๆ ที่สร้างด้วยไม้งดงาม ในส่วนของพระธาตุลำปางหลวงมีลักษณะขององค์เป็นทรงกลมแบบล้านนา ภายนอกบุด้วยทองจังโก ยอดฉัตรทำด้วยทองคำ มีลายสลักดุนเป็นลวดลายประจำยามแบบต่าง ๆ ฐานเป็นบัวลูกแก้ว ซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นพระธาตุประจำปีฉลู ภายในองค์พระเจดีย์บรรจุพระเกศา และพระอัฐิธาตุจากพระนลาฏข้างขวา พระศอด้านหน้าและด้านหลัง ที่รั้วทองเหลืองรอบองค์พระธาตุมีรูกระสุนปืนที่หนานทิพย์ช้างยิงท้าวมหายศปรากฏอยู่
ในส่วนของวิหารหลวง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2019 โดยเจ้าหมื่นคำเป๊ก ภายในมีซุ้มปราสาททองเป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าล้านทอง ด้านหลังเป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าทันใจ บนแผงไม้คอสองมีภาพจิตรกรรมเก่าแก่งดงามเรื่องทศชาติและพรหมจักร นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกมากมายภายในวัด ที่นี่จึงเป็นแลนด์มาร์กที่ห้ามพลาดของเมืองลำปางเลยทีเดียว

 

ตั้งอยู่ที่ ม. 2 ลำปางหลวง เกาะคา ลำปาง

Write a Review

Click to rate

การสมัครสมาชิกหมายถึงคุณยอมรับต่อ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน and our นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเว็บไซด์ของเราแล้ว