วัดพระธาตุดอยน้อย

วัดพระธาตุดอยน้อย อำเภอจอมทอง โบราณสถานและโบราณวัตถุที่พบ ได้แก่ พระบรมธาตุ โข่งพระ(กรุพระ) โบสถ์ วิหาร และพระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก บริเวณวัดตั้งอยู่บนภูเขาติดลำน้ำปิง มองเห็นทิวทัศน์โดยรอบทุกทิศ มีบันไดนาคขึ้นไป 241 ขั้น

วัดพระธาตุดอยน้อย อำเภอจอมทอง โบราณสถานและโบราณวัตถุที่พบ ได้แก่ พระบรมธาตุ โข่งพระ(กรุพระ) โบสถ์ วิหาร และพระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก บริเวณวัดตั้งอยู่บนภูเขาติดลำน้ำปิง มองเห็นทิวทัศน์โดยรอบทุกทิศ มีบันไดนาคขึ้นไป 241 ขั้น

โบราณสถานและโบราณวัตถุที่พบ ได้แก่ พระบรมธาตุ โข่งพระ (กรุพระ)
โบสถ์ วิหาร และพระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ทั้งองค์เล็กองค์ใหญ่มากมาย บริเวณวัดตั้งอยู่บนภูเขาติดลำน้ำปิง มองเห็นทิวทัศน์
โดยรอบทุกทิศ มีบันใดนาคขึ้นไป 241 ขั้น ก็มีพญานาค7หัวเหมือนวัดอื่นๆ…

วัดพระธาตุดอยน้อย ตั้งอยู่บนเขาลูกหนึ่ง ทางทิศตะวันออก ของถนนสายเชียงใหม่ – ฮอด
ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 44ก.ม. ตรงข้ามสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนาจอมทอง จะมีทางแยกเข้าไปถึงยอดดอยห่างจากถนนใหญ่ ประมาณ 1,500 เมตร
ปัจจุบันมีถนนตัดขึ้นสู่ยอดดอยจนถึงบริเวณวัด

องค์พระเจดีโขง นับว่าเป็นเจดีเก่าตามประวัติที่พระนางจามเมวีทรงสร้างไว้ในปี 1201
เมื่อนับมาถึงกระทั่งปัจจุบันนี้ วัดพระธาตุดอยน้อยนี้ ก็สร้างมาแล้ว 1354 ปีแล้วครับ
มีโขงทั้ง 4 ด้าน มีฉัตร 9 ยอดและเจดีหลักกลาง ทุกด้านจะมีพระพุทธรูป หันพักรไปทั้งสี่ทิศ
และยังได้ทรงสร้างพระอุโบสถ และ พัทธสีมาไว้ด้านหน้าด้วย

ตั้งอยู่ที่ ดอยน้อย ม.11 ดอยหล่อ กิ่งอ.ดอยหล่อ เชียงใหม่

Write a Review

Click to rate

การสมัครสมาชิกหมายถึงคุณยอมรับต่อ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน and our นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเว็บไซด์ของเราแล้ว