วัดพระธาตุจอมใจ

วัดพระธาตุจอมใจ (ร้าง) ตั้งอยู่ที่ บ้านจอมจ้อ หมู่ที่ ๒๐ ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ที่ดินของวัดมีจำนวน ๒๑ ไร่ ๑ งาน ๕๖ ตารางวา ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๕๗๔๐๓ อาคารเสนาสนะที่สร้างแล้ว คือ วิหาร เจดีย์พระธาตุจอมใจ ศาลา กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๓ หลัง ศาลาที่พักอุบาสก – อุบาสิกา กุฏิชี จำนวน ๖ หลัง อาคารทศพิธราชธรรม มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา ๖ รูป ระยะห่างจากวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษาในละแวกใกล้เคียง – ทิศเหนือ ห่างจากวัดพระเกิดคงคาราม ประมาณ ๑ กิโลเมตร – ทิศใต้ ไม่มีวัดในระยะ ๑๐ กิโลเมตร – ทิศตะวันออก ห่างจากวัดพระนาคแก้ว ประมาณ ๑ กิโลเมตร – ทิศตะวันตก ไม่มีวัดในระยะ ๑๐ กิโลเมตร มีประชาชนให้การสนับสนุนทำนุบำรุงวัดประมาณ ๑,๓๔๕ คน เหตุผลและความจำเป็นห่างจากวัดที่มีพระภิกษุอยู่จำพรรษาไม่ถึง ๒ กิโลเมตร ทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกอยู่ห่างจากวัดที่มีพระสงฆ์อยู่จำพรรษา ไม่ถึง ๒ กิโลเมตร เนื่องจากอยู่คนละหมู่บ้าน ประชาชนในระแวกใกล้เคียงมีจิตศรัทธาสามารถทำนุบำรุงวัดให้มีความเจริญรุ่งเรืองได้

ที่อยู่ตำบล งิ้ว อำเภอ เทิง เชียงราย 57160

Write a Review

Click to rate

การสมัครสมาชิกหมายถึงคุณยอมรับต่อ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน and our นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเว็บไซด์ของเราแล้ว