วัดพระธาตุจอมธรรม (วัดตีนธาตุ)

วัดพระธาตุจอมธรรม (ติ๋นธาตุ) ตั้งอยู่เลขที่ ๙๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ ๘ ไร่ ๒ งาน ๑๘ ตารางวา มีศรัทธาอุปถัมภ์ ๑๕๐ กว่าหลังคา โบราณวัตถุโบราณสถานมี พระพุทธบาทจำลอง พระบรมธาตุเจดีย์ วิหาร หอระฆัง กุฏิสงฆ์ทรงล้านนาประยุกต์ ศาลาเอกประสงค์

อาณาเขตติดต่อวัด
ทิศเหนือ            จดกับ  ป่าสงวน
ทิศใต้                จดกับ  ที่ดินของเอกชน
ทิศตะวันตก         จดกับ  คลองชลประทาน
ทิศตะวันออก       จดกับ  ที่ดินของเอกชน


ประวัติวัดพระธาตุจอมธรรม


วัดพระธาตุจอมธรรม นี้แยกจากวัดแม่กะหลวง เมื่อพ.ศ.๒๕๑๖ โดยการนำของพ่อหลวงเสนอ สุขเคลือ ได้นำชาวบ้านมาพัฒนาบริเวณพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นวัดมาจนถึงปัจจุบัน วัดพระธาตุจอมธรรม เดิมชื่อ วัดติ๋นธาตุ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น วัดพระธาตุจอมธรรม หมายถึง วัดที่มีพระธาตุ พระธรรม อยู่บนดอย
พระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระธาตุจอมธรรม สร้างถวายโดยพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย, คณะศรัทธา วัดพระธาตุจอมธรรม พ่อน้อยตั๋น แม่จันทร์สม ไชยวงศ์, ศรัทธาประตูเชียงใหม่ทั่วไป, คุณจินันท์ น.ตหญิงวัฒนา ตัณฑาศรี, ศรัทธาพระครูปลัดเสริม ฐิตเปโม พระครูสมุห์จรูญ ฐานธัมโม คุณสุธิช คงสุวรรณ์ วัดบางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

 

Write a Review

Click to rate

การสมัครสมาชิกหมายถึงคุณยอมรับต่อ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน and our นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเว็บไซด์ของเราแล้ว