วัดพระธาตุจอมทอง (ยองตอง)

วัดพระธาตุจอมทองตั้งอยู่เนินเขาหลังหมู่บ้านดอนสถาน    ตำบลสถาน    อำเภอปัว  จังหวัดน่านเป็นพุทธศาสนสถานที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของ  อำเภอปัว  ซึ่งมีตำนานเล่าขานกันมาว่าผู้ที่สร้างพระธาตุจอมทองขึ้น  คือ ปู่ลั๊วะ   และ ย่าลั๊วะ  สองสามีภรรยาที่มาทำไร่บริเวณนี้ ได้พบพระสงฆ์รูป หนึ่งจึงเข้าไปกราบไหว้  พระสงฆ์รูปนั้นเห็นความดี จึงได้ แสดงตนเป็นพระพุทธเจ้า  ได้ถอน พระเกศา ใส่ใบตอง มอบให้สองสามีภรรยา ไปสร้างพระธาตุ เมื่อสร้างเสร็จ  จึงได้ตั้งชื่อว่า  พระธาตุจอมตอง ต่อมาเจ้าเมืองน่านได้เสด็จนมัสการ  และบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่     เรียกชื่อพระธาตุใหม่   ว่า  “  พระธาตุจอมทอง “   จนถึงปัจจุบัน   โดยที่วัดพระธาตุจอมทองได้รับประกาศขึ้นทะเบียน จากกรมศิลปากร  ในราชกิจจานุเบกษา     เล่มที่ 65  ลงวันที่  24 ตุลาคม  พ.ศ. 2487  และปรกาศกำหนดขอบเขตในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่  97 ตอนที่ 159  ลงวันที่  14  ตุลาคม พ.ศ. 2523

Write a Review

Click to rate

การสมัครสมาชิกหมายถึงคุณยอมรับต่อ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน and our นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเว็บไซด์ของเราแล้ว