วัดพระธาตุจอมกิตติ

พระธาตุจอมกิตติ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
วัดพระธาตุจอมกิตติ ตั้งอยู่บนยอดดอยน้อย ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 1.5 กิโลเมตร วัดพระธาตุจอมกิตติ เป็นหนึ่งในวัดพระธาตุเก้าจอม เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตามคติความเชื่อของชาวล้านนามาตั้งแต่โบราณกาล เชื่อกันว่านอกจากการได้ทำบุญวัดประจำปีเกิด การได้ไปนมัสการสักการะพระธาตุเก้าจอม จะทำให้เกิดความเป็นสิริมงคล “อยู่เย็นเป็นสุข” หรือ ตามคติล้านนาว่า “อยู่ดีกินหวาน” ประสบความสำเร็จทั้งการงาน การเงิน การดำเนินชีวิตได้สมดังปรารถนา (พระธาตุเก้าจอมของจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย พระธาตุจอมหมอกแก้ว พระธาตุจอมทอง พระธาตุจอมผ่อ พระธาตุจอมแจ้ง พระธาตุจอมจันทร์ พระธาตุจอมสัก พระธาตุจอมกิตติ พระธาตุจอมจ้อ และพระธาตุจอมแว่

ตั้งอยู่ที่ ม. 3 เวียง เชียงแสน เชียงราย

Write a Review

Click to rate

การสมัครสมาชิกหมายถึงคุณยอมรับต่อ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน and our นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเว็บไซด์ของเราแล้ว