วัดพระธาตุขุนโก๋น

วัดพระธาตุขุนโก๋น

บ.ตีนธาตุ  ม.๔  ต.ป่าไหน่  อ.พร้าว  จ.เชียงใหม่

[พระบรมธาตุเจดีย์]

ประวัติพระธาตุขุนโก๋น

พระธาตุขุนโก๋น หรือ พระธาตุแม่โกน อยู่ทางทิศตะวันออกของเมือง ตามประวัติเล่าว่า เดิมชาวเมืองพร้าวเคยเรียกเจดีย์องค์นี้ว่า “พระธาตุเจ้าหัวเมือง” นับเป็นพระธาตุเก่าแก่มานาน จนไม่ปรากฏว่าสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยไหน แต่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์แน่นอนนั่นก็คือ ถ้าหากปีไหนฟ้าฝนแล้งไม่ตกต้องตามฤดูกาล พระยาเจ้าเมืองจะเป็นประธาน พร้อมด้วยไพร่พลและชาวบ้านทั้งหลายได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดต่างๆ ในอำเภอพร้าวขึ้นไปประกอบพิธีขอฝนที่นั่น และสถานที่แห่งนี้ หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ เคยมาพักภาวนาภายหลังออกพรรษาปีพ.ศ. ๒๔๘๑ ที่วิหารด้านหน้าพระบรมธาตุเจดีย์กับพระอาจารย์เนียม ซึ่งหลวงปู่ได้เล่าไว้ในประวัติว่าทั้งหลวงปู่และพระอาจารย์เนียมได้พบความแปลกในขณะที่ภาวนาอยู่ที่วัดนี้
ได้รับการอนุญาตแต่งตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2450 รวมเวลาจัดตั้งถึงปัจจุบันประมาณ 107 ปี
การเดินทางไปวัดพระธาตุขุนโก๋น สามารถใช้เส้นทางเชียงใหม่ – พร้าว (ทางหลวงหมายเลข ๑๐๐๑) เส้นทางนี้จะผ่านอำเภอสันทราย อำเภอแม่แตง ถึงอำเภอพร้าว ระยะทาง ๙๗ กิโลเมตร ซึ่งบ้านตีนธาตุ หมู่ที่ ๔ ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอพร้าว ห่างจากอำเภอพร้าว ประมาณ ๘ กิโลเมตร เราก็มุ่งหน้าสู่ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ก่อนถึงบ้านตีนธาตุ ม.๔ ก็จะผ่านบ้านเหล่า ม.๓ ก่อน

Write a Review

Click to rate

การสมัครสมาชิกหมายถึงคุณยอมรับต่อ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน and our นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเว็บไซด์ของเราแล้ว