วัดพระธาตุขุนทอง

วัดพระธาตุขุนทอง เป็นวัดเก่าแก่ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 3 บ้านห้วยไคร้ ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ภายในบริเวณวัดมีศาสนสถานต่าง ๆ อันประกอบด้วย พระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิ องค์พระธาตุขุนทองและวิหารหลวงพ่อขุนทองอันเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่มีพระนามว่า หลวงพ่อขุนทอง ซึ่งเป็นพระพระภิกษุเป็นที่สักการะและยืดเหนียวจิตใจขอบประชาชนในเขตพื้นที่

ที่อยู่ตำบล เวียง อำเภอ เทิง เชียงราย 57160 

Write a Review

Click to rate

การสมัครสมาชิกหมายถึงคุณยอมรับต่อ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน and our นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเว็บไซด์ของเราแล้ว