วัดป่าโนนสวรรค์

วัดป่าโนนสวรรค์ มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า วัดหม้อเพราะว่าทางวัดแห่งนี้ได้ใช้หม้อดินที่ชาวบ้านบริเวณบ้านยางต่อ ปั้นเป็นอาชีพ นำมาประดับตกแต่งแทบทุกส่วนของวัด จึงมีความสวยงาม ถึงแม้จะมีหม้อดินและรูปปั้นที่แปลกตา แต่ก็เป็นการตกแต่งที่แฝงไปด้วยหลักธรรมต่างๆ ในส่วนของทางเข้าจะเป็นปากหนุมาน เจดีย์ประธานมีหลายชั้น แต่ละชั้นจะมีจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับพุทธประวัติ ซุ้มประตูวัดมีเต่ายักษ์ 2 ตัว มีความแปลกตาเป็นอย่างมาก รูปแบบศิลปะดูคล้ายกับศิลปะทางขอมและอินเดีย แต่ก็ไม่สามารถบอกถึงที่มาของศิลปะได้ หม้อดินที่นำมาใช้ตกแต่งจำนวนมากมายและสามารถกลมกลืนเข้ากับส่วนต่างๆของวัดแห่งนี้ ได้อย่างงดงาม จึงเป็นวัดอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดร้อยเด็ดที่น่าไปเที่ยวชม – ประติมากรรมจำลองรูปในวรรณคดี -เจดีย์สูง 7 ชั้น -ภาพเขียนผนัง วัดป่าโนนสวรรค์ ตั้งอยู่บ้านเทอดไทย ตำบลเทอดไทย เป็นวัดขนาดใหญ่สร้างมาจากนิมิตของพระครูจันทสุวรรณคุณ (หลวงปู่คำปั่นจันทฺโชโต) เจ้าอาวาส โดยใช้หม้อดินของชาวบ้านมาประดับตกแต่งจึงดูสวยงามแปลกตา เจดีย์ประธานหลายชั้นทางเข้าจะเป็นปากหนุมานแต่ละชั้นจะมีจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า ซุ้มประตูวัดมีเต่ายักษ์ 2 ตัว ดูคล้ายศิลปะทางขอมและอินเดีย

ที่อยู่: ตำบล เทอดไทย อำเภอ ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด 45170

Write a Review

Click to rate

การสมัครสมาชิกหมายถึงคุณยอมรับต่อ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน and our นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเว็บไซด์ของเราแล้ว