วัดป่าเทวาพิทักษ์

วัดป่าเทวาพิทักษ์ หรือ ที่นักท่องเที่ยวและชาวบ้านเรียก วัดป่าบ้านเหล่ากล้วย ตั้งอยู่บริเวณถนนหลักเส้น ร้อยเอ็ด – กาฬสินธุ์ วัดป่าเทวาพิทักษ์ เป็นการ การท่องเที่ยวเชิงธรรมะ มีรูปปั้นสื่อให้เห็นถึงวัฒนธรรมอันเก่าแก่และมีทั้งรูปปั้นที่สื่อเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่บอกกล่าวถึง บาป บุญ คุณ โทษ เวร กรรม การเกิด แก่ เจ็บตายและการปฏิบัติธรรม หลวงปู่สร้อย ตั้งใจสร้างโดยมีวัตถุประสงค์ให้เด็กๆ สนใจเข้าวัด โดยใช้การให้ธรรมะผ่านรูปปั้นมากมาย มีทั้งวิถีชีวิตชุมชน วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา นรก สวรรค์ และมีเสียงบรรยายเมื่อหยอดเหรียญในตู้บริจาค เรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนำเสนอประเด็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อนุรักษ์ประเพณี วิถีชีวิตชุมชนของคนอีสาน ในรูปแบบจำลองภายในบริเวณวัดป่าเทวาพิทักษ์ ตรงข้ามโรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งวัดป่าแห่งนี้ ยังเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ เรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนำเสนอประเด็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อนุรักษ์ประเพณี วิถีชีวิตชุมชนของคนอีสาน ในรูปแบบจำลองภายในบริเวณวัดป่าเทวาพิทักษ์ ตรงข้ามโรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งวัดป่าแห่งนี้ ยังเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ระยะทางไม่ไกลจากตัวเมืองมากนัก เมื่อเข้าไปภายในบริเวณวัด จะได้สัมผัสกับแมกไม้นานาพันธุ์ ที่สำคัญที่สุด สถานที่ดังกล่าวได้จัดโชนเพื่อจะได้ศึกษาเฉพาะเป็นเรื่อง เช่น เรื่องการละชั่ว ประพฤติดี เรื่องประเพณีอีสาน พิธีกรรมและความเชื่อต่างๆ และวิถีชุมชน อีกทั้งสถานที่ดังกล่าวยังได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วัฒนธรรมอำเภอจังหาร โดยการนำของ หลวงปู่ฤาษีสร้อย ฐิตสฺทโธ ซึ่งเป็นพระนักพัฒนา และมีเจตนาอยากจะให้ลูกหลานได้ใช้วัดเป็นแหล่งแห่งเรียนรู้ อันสะท้อนถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิม รวมทั้งส่งเสริมชุมชนให้รักษาท้องถิ่นของตน ตลอดจนเพื่ออนุรักษ์ความเป็นอัตลักษณ์และมรดกดั่งเดิมให้ยืนนานสืบไป จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่อยู่: ตำบล จังหาร อำเภอ จังหาร ร้อยเอ็ด 45000

Write a Review

Click to rate

การสมัครสมาชิกหมายถึงคุณยอมรับต่อ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน and our นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเว็บไซด์ของเราแล้ว